^Naar boven
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Jaarlijkse contributies van ZV de Bron

 

Woensdag 19 april 2017 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ZV de Bron gehouden. Tijdens deze ALV zijn de contributies vastgesteld met een indexering van 3%.

Met ingang van 1 januari 2018 luiden de contributies als volgt:

Bedragen in euro's tot 12 jr 12 tot 18 jr Vanaf 18 jr

Zwemmen 106,00 127,00 150,00
Waterpolo 132,00 158,00 184,00
Aquajogging (per sessie van 17 lessen) 78,00 78,00 78,00
Kaarthouders (11-badenkaart en is niet langer geldig dan 1 jaar na afgifte) 43,00 43,00 43,00
Ondersteunende leden een minimaal bedrag van: 60,00 60,00 60,00

KNZB-bijdrage
Zonder startvergunning 17,00 17,00 17,00
Met startvergunning 51,25 51,25 51,25

Eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden 10,00 10,00 10,00
Toeslag betaling zonder autom. incasso 2,50 2,50 2,50

De KNZB verleent geen dispensatie meer voor het spelen van de thuiswedstrijden in zwembad De Kloet door de teams Dames 1, Heren 1 en Heren 2. De thuiswedstrijden worden nu gespeeld in zwembad De Waterhoorn. Ter dekking van de meerkosten badhuur wordt voor het seizoen 2017/2018 boven op de contributie een toeslag in rekening gebracht van € 50,00 per lid van de teams Dames 1, Heren 1 en Heren 2.

Voor jeugdleden van ZV de Bron in de Startgemeenschap West-Friesland geldt een afwijkende contributieregeling. Voor het seizoen 2017/2018 wordt onder de naam ‘waterhoorntoeslag’ bovenstaande contributie verhoogd met een startgemeenschapspremie van € 70,00. Dit bedrag is uit twee delen opgebouwd, te weten: € 40,00 voor de trainingen (op basis van 20 gezamenlijke trainingen in Hoorn) en € 30,00 voor de helft van de wedstrijden die worden gespeeld in Hoorn. De startgemeenschapspremie wordt bij de tweede termijn (september) in rekening gebracht. Informatie over deze regeling is verkrijgbaar bij de afdeling Waterpolo.

Voor iedereen, die lid is van de zwemvereniging, activiteiten doet, organiseert of begeleidt in of voor de vereniging, moeten wij verplicht een contributie afdragen aan de KNZB, resp. de Regio Midwest van de KNZB. De jaarlijks af te dragen contributie was € 50,45 voor leden met een startvergunning en € 16,70 voor alle andere leden. De bedragen zijn inclusief premies ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Onlangs heeft de KNZB de tarieven voor 2018 bekend gemaakt. Er is een verhoging doorgevoerd met het index percentage van 1,5%.

In de contributie is ook de “Verenigingsbijdrage KNZB” verwerkt. ZV. de Bron is ingedeeld in de klasse 300 tot en met 399 leden.
Als gevolg van het vorenstaande wordt met ingang van 1 januari 2018 de contributieafdracht aan de KNZB, resp. de Regio Midwest van de KNZB, vastgesteld op € 51,25 voor leden met een startvergunning en € 17,00 voor alle andere leden. Dit is inclusief premies voor ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

In de maand februari 2018 wordt de KNZB-afdracht in rekening gebracht gelijktijdig met de contributie van de zwemvereniging over het 1e halfjaar 2018.

De contributie wordt geïnd in twee termijnen van een halfjaar. Dit gebeurt in februari en september. De jaarlijkse KNZB-bijdrage wordt bij de eerste termijn (februari) in rekening gebracht.

De contributie over het 2e halfjaar 2018 dient te worden betaald in de maand september.
Voor degenen die een machtiging hebben afgegeven, zal de contributie over het 2e halfjaar 2018 in de maand september van de opgegeven IBAN-rekening worden af geschreven.
Degenen die geen machtiging voor automatische afschrijving hebben afgegeven zullen begin februari 2018 de contributienota toegestuurd krijgen, verhoogd met een toeslag van € 2,50 voor administratiekosten.

Ter besparing van kosten hebben de meeste leden een machtiging afgegeven voor het automatisch doen afschrijven van de contributie. Nieuwe leden worden verplicht de contributie via automatische incasso te laten afschrijven, tenzij schriftelijk wordt aangegeven dat daar overwegende bezwaren tegen bestaan.
Leden die de vereniging nog niet hebben gemachtigd tot het automatisch doen afschrijven van de contributie zou ik alsnog willen vragen aan de vereniging hiervoor een machtiging af te geven. Dit kan middels een briefje aan het secretariaat van ZV de Bron of per mail aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van ZV de Bron. Tenslotte bespaart het u en ons de nodige kosten.

Piet Plas, penningmeester Z.V. de Bron

Copyright © 2001-2018 -- Z.V. de Bron
Alle rechten voorbehouden


Facebook twitter