^Naar boven
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Omgangsregels Z.V. de Bron en Code Blauw

 

Omgangsregels Z.V. de Bron en en Code Blauw van de KNZB.

In elke organisatie kunnen zich dagelijks situaties voordoen waarbij je denkt: hoe komt dit, kan dit wel? Situaties kunnen ook heel vanzelfsprekend geworden zijn, terwijl je er diep in je hart vraagtekens bij zou willen zetten. Daarom hanteren wij binnen Z.V. de Bron een aantal omgangsregels. Daarin hebben wij afspraken vastgelegd over de manier van omgaan met elkaar, zodat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij bij Z.V. de Bron alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Iedereen die de vereniging bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

Wat is Code Blauw?
Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan.

Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!
Wij streven naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Onder de vlag Code Blauw komen een viertal thema’s onder de aandacht:

1. Voorkom grensoverschrijdend gedrag
2. Gedraag je sportief
3. Houd je aan de spel- en gedragsregels
4. Plezier in het sporten

Meer informatie is te vinden via de volgende links:
Code Blauw
Code Blauw: Zwem Sportief

Reglement Q, Beroepscode (KNZB, september 2013) (pdf)Copyright © 2001-2019 -- Z.V. de Bron
Alle rechten voorbehouden


Facebook twitter