E info@zvdebron.nl

Contributie

De contributies voor het seizoen 2020-2021

Contributies met ingang van 1 juli 2020 (KNZB nieuw relatiemodel)

Woensdag 7 oktober 2020 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ZV de Bron gehouden, waarin de tarieven worden vastgesteld.

Van 1 juli tot 31 december 2020 luiden de jaarlijkse contributies:

                                                             jonger dan 12 jaar                            12 tot 25 jaar                      25 jaar en ouder

Zwemmen                                                   € 112                                                 € 134                                        € 158

                                                                         ====                                                  ====                                         ====

Waterpolo                                                  € 204                                                 € 231                                        € 259

                                                                        ====                                                  ====                                          ====

De helft van dit bedrag zal via automatische incasso worden afgeschreven rond de 25e van de maand oktober.

====

Aquajoggen € 81 per sessie van 17 lessen

De contributie wordt per sessie van 17 lessen rekening gebracht. Dit bedrag zal via automatische incasso worden afgeschreven rond de 25e van de maand oktober.

Kaarthouders € 45 11 badenkaart

====

Kaderleden € 10

====

Automatische incasso volgt na facturering.

Toeslag betaling zonder automatische incasso € 7,50.